Hirdetés

Zajlik a toborzás

A hadsereg az ország minden megyéjében alkalmaz önkéntes tartalékosokat, így Hargita megyében is várják az érdeklődőket. Jelentkezni november 10-ig lehet a csíkszeredai katonai nyilvántartó központban. Az önkéntes tartalékosok havi juttatásban részesülnek, de mindemellett idejük jelentős részét otthon tölthetik, vagy civil munkát is vállalhatnak.

Létai Tibor
Becsült olvasási idő: 3 perc
Zajlik a toborzás
Díszszemle. Bajtársakra várnak Fotó: Veres Nándor

Mit jelent önkéntes tar­ta­lé­kos­nak lenni? Ame­nnyi­ben nincs há­bo­rú, a tartalékosok az al­kal­man­kénti kiképzéseket le­szá­mít­va szinte végig ci­vil­ként tevékenykedhetnek. A ki­képzések évi két-három hetet vesznek igénybe, s ennek időtartamára az általuk betöltött katonai beosztásuknak megfelelő fizetést kapnak, ami meg­e­gye­zik a hasonló beosztást betöltő aktív katonákéval.

– A kiképzéseken kívül civilként folytatják szokásos tevékenységüket, a tartalékosként betöltött katonai beosztásuknak megfelelő bér 30 százalékát is megkapják, ami nettó 800-1200 lej is lehet rangfokozattól és a végzettségtől függően. A munkaadó köteles elengedni a kiképzésre, majd visszavenni az önkéntes tartalékos katonát. Tehát, amíg a hivatásos katonák nap mint nap szolgálatban vannak a katonai egységüknél, ahol alkalmazásban vannak, az önkéntes tartalékos katonák csak a kiképzés és a küldetések végrehajtásának időszakában tartózkodnak az egységeiknél bizonyos időszakokra

– tájékozatott Mihail Botezatu őrnagy, a toborzási iroda vezetője. 


Hirdetés


Megtudtuk: a Hargita Megyei Katonai Központban no­vember 10-ig várják az önkéntes tartalékosok jelentkezését, akiknek alkalmasságát fizikai és pszichológiai teszteken vizsgálják november 17-ig, amit az egészségügyi vizsgálat követ november 24-ig. A beiratkozáshoz szükséges iratokat, kérést a katonai központban lehet kitölteni, mellékelni kell a személyi igazolvány, a gépjárművezetői engedély, a katonai szolgálatot igazoló irat, valamint az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok eredetijét és másolatát, ugyanakkor az erkölcsi bizonyítványt is be kell mutatni. 
A Hargita Megyei Katonai Központban az érdeklődők részletes tájékoztatást kapnak az önkéntes tartalékosként való katonai szolgálat teljesítésének előnyeiről (egészségbiztosítás, orvosi- és gyógyszerellátás, beilleszkedési támogatás, egyebek), a toborzási és a kiválasztási folyamat szakaszairól. Első alkalommal 4 éves időszakra kötnek szerződést a felvételt nyert jelentkezővel, majd az ezt követő szerződések időtartama már 3 évre fog szólni. A szóban forgó katonai szolgálatra bármelyik 18 évet betöltött állampolgár jelentkezhet, a katonák számára 50, míg tisztek esetében 55 év a felső korhatár. 
Akit komolyabban érdekel a lehetőség, bővebb tájékoztatást igényelhet a katonai központnál, Csík­sze­re­dá­ban a Vár tér 1. szám alatt vagy a 0266–371520-as, 123-as mellék és a 0266–311620-as telefonszámokon, valamint a védelmi minisztérium honlap­ján: www.recrutaremapn.ro, illetve a szak­tár­ca és a katonai központ Face­book-oldalain: www.Fa­ce­book.com/Rec­ru­ta­re­MApN, vagy www.­Facebook.com/Cent­rul­Mi­li­tar­Ju­de­ţe­an­Harghita.Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!