Hirdetés

FórumÚj fórumot biztosít a Hargita Népe

A Hargita Népe által működtetett Fórum rovat egy olyan online platform, amely szakmai blogokat, elemzéseket, kommentárokat tartalmaz különböző területeken tevékenykedő szerzőktől: írók, művészek, vállalkozók, politikusok, közéleti szereplők stb.
A fórum célja, hogy vitateret biztosítsunk a Székelyföld és Hargita megye mindennapi életét befolyásoló témáknak, legyen szó kultúráról vagy épp településfejlesztésről. Mindannyian tapasztaljuk, hogy egy-egy bátrabb vagy csupán a vélt konvencióktól eltérően feldobott témák vitát kavarnak, szerzőiket pedig a dicsérettől a kutya-macskáig szóló véleményekkel illetik. A fórum pont ezért vállalja, hogy nyílt párbeszédre ösztönzi a feleket, legfontosabb alapelve a sokszínűség lesz.
Hogy olvasóink mely megközelítéssel, elképzeléssel és elvekkel azonosulnak, az csakis rajtuk múlik. Visszajelezni, kommentelni csakis írásban, replikaként lehet. A fórumon bárki szabadon közzéteheti saját szövegét – a rovat szerkesztői révén kötelező, de szerkesztést nem magában foglaló korrektúra után.
A rovatban közzétett vélemények nem tükrözik és nem azonosak a Hargita Népe szerkesztőségének véleményével, a közölt szövegért kizárólag annak szerzője vállalja az erkölcsi és jogi felelősséget.

A fórumon közzétett anyagokért a Hargita Népe Lapkiadó nem fizet szerzői díjat, ugyanakkor a megjelent írások közlési joga átszáll a szerzőről a lapkiadóra. Tilos a rovatban megjelent anyagok teljes másolása, reprodukálása, újrafordítása, módosítása, valamint más webhelyeken és nyomtatott formában való megjelenítése. Az információk átvétele a kiadványok vagy adott esetben a weboldalak által az adott szöveg 500 jeléig (szóközökkel együtt) terjedő határon belül történhet, de nem haladhatja meg a szóban forgó anyag felét.
A rovatban közzétett cikkek rövid kivonatainak idézése a következőképpen történik:
– a cikk első bekezdésében meg kell adni a blogger nevét és azt a tényt, hogy a szöveg a hargitanepe.ro oldalról származik (például „József Attila írta a hargitanepe.ro oldalon”);
– a cikk végén egyértelműen fel kell tüntetni a forrást: hargitanepe.ro és a cikket aláíró személy, a hargitanepe.ro oldalon található teljes cikkre mutató hivatkozással;

Útmutató szerzők számára:
A Fórum a Hargita Népe napilap weboldalának integrált platformja, ezért minden szerző, aki itt publikál, felelősséget vállal azért, amit ír. A Hargita Népe Fóruma garantálja az ötletek és azok közlésének szabadságát, ha azok megfelelnek az oldalon közzétett jó gyakorlatoknak és feltételeknek. A szerkesztőség visszautasítja olyan anyagok publikálását, amelyek eltérnek ezektől a jó gyakorlatoktól, és amelyek potenciálisan sérthetik a törvényt és/vagy az emberi jogokat.
A rovat célja, hogy támogassa és népszerűsítse a releváns, elemző és érvelő szövegeket, anélkül, hogy támadná más emberek szabadságát, jogait és méltóságát, függetlenül azok bármilyen irányultságától.

A fórumon megjelenő anyagok szerzői több esetben nem újságírók, ezért nem kell követniük ugyanazt az etikai kódexet, viszont tisztában kell lenniük azzal, hogy nyilvános diskurzust folytatnak, és ezért bizonyos etikai kötelezettségeik vannak az olvasókkal, illetve azokkal az emberekkel szemben, akikről írnak, és általában a társadalommal szemben.
Az integritás a hitelesség sarokköve. Azok a bloggerek, akik elfogadják ezt az alapelvi és gyakorlati kódexet, nemcsak az etikai szabályokat tartják be, hanem az olvasókban is bizalmat kelthetnek.

A Fórum szerzői kötelesek betartani a hatályos jogszabályokat és az alább található útmutatót. Minden szerző, aki írását a Hargita Népe Fórum rovatában való közlés céljából elküldi a forum[kukac]hargitanepe.ro címre, automatikusan elfogadta jelen útmutató előírásait:
1) A 2006/107. számú törvény értelmében tilos a béke és az emberiség elleni bűncselekményt elkövető személyek kultuszának népszerűsítése, valamint a fasiszta, rasszista vagy idegengyűlölő ideológia népszerűsítése. A holokauszt vagy hatásainak nyilvános tagadása bűncselekmény.
2) A román alkotmány 30. cikke szerint törvény tiltja az ország és a nemzet becsmérlését, a háborúra vagy bármilyen agresszióra, nemzeti, faji, osztály- vagy vallási gyűlöletre, megkülönböztetésre, területi szeparatizmusra vagy nyilvános erőszakra való felbujtást, valamint az erkölcsbe ütköző obszcén megnyilvánulásokat. A nyilvánosságra hozott információkért vagy alkotásokért a szerzőt terheli a polgári jogi felelősség.
3) A szerzőknek mindig őszintének és tisztességesnek kell lenniük a beszámolóikban és az információk értelmezésében.
4) Tilos plagizálni; adott esetben mindig jelölje meg a forrást, hivatkozzon rá, és adjon hiperhivatkozást az olvasó számára további információkhoz.
5) A tartalom relevanciája nagyon fontos, a szövegtől és a képektől kezdve a videókon át a linkekig; még a (tényszerű információktól eltérő) megjegyzéseknek és az azokat alátámasztó szövegeknek is pontosnak kell lenniük, a tények és/vagy az összefüggések elferdítése nélkül.
6) Nyilvánosságra kell hozni minden összeférhetetlenséget, kötődést vagy személyes programot (tilos a rejtett reklám).
7) A szerzőknek felelősségteljesnek kell lenniük írásukkal, még akkor is, ha ezzel azt kockáztatják, hogy egy bizonyos közönség számára kevésbé lesznek érdekesek.
8) Tilos a trágár, sértő, gyalázkodó vagy rágalmazó nyelvezet, és nem tanúsíthatnak antiszemita, idegengyűlölő, rasszista vagy az emberi jogokat sértő magatartást.
9) Tilos bármely személy imázsának rombolása, hacsak nincs kézzelfogható érvekkel és bizonyítékokkal alátámasztva.
10) Tilos az erőszakra uszítás.
11) Tilos a propaganda.
12) Tévedés esetén be kell ismerni a hibákat, és ki kell javítani azokat, szükség esetén a szöveg módosításával visszatérni és a módosításokat külön megjelölni.
13) Létfontosságú, hogy a szerzők ellenőrizzék forrásaikat, különösen akkor, ha azok alkalmasak arra, hogy egy személyt vagy szervezetet sértsenek vagy károsítsanak.

Hirdetés