Hirdetés

Elszántság az úton

Létai Tibor
Becsült olvasási idő: 3 perc

A Biblia mindig segít. Minden helyzetben jó tanácsot ad. A minap ötlet híján gondoltam, én is felütöm, lássam, mit javasol a Könyvek könyve, milyen gondolatot ébreszt, milyen tanácsot ad, amit megoszthatok mindazokkal, akik e sorokat olvassák. A láthatatlan kéz az alábbi igét dobta fel véletlenszerűen, de az is lehet, hogy egyáltalán nem véletlenül. 
Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele tárult fel előttem, pontosabban a 4. rész 7., 8. bekezdése. „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését.”


Hirdetés


A háttér megismerése kedvéért röviden: Pál apostol a Biblia egyik legfontosabb alakja volt, aki kezdetben üldözte a keresztényeket, majd megtérése – pálfordulás – után az egyik legfontosabb apostola. Pál az első században élt, és hatalmas hatást gyakorolt a kereszténység korai terjesztésére. Ő írta a Bibliában szereplő levelek egy részét. Timóteus Pál apostol egyik követője és tanítványa volt. Pál többször is említi őt leveleiben. Timóteus a keresztény hívők fontos vezetőjévé is vált. Részt vett a korai keresztény közösségek tanításában, megerősítésében. Timóteus – mai kifejezéssel élve – levelező partnere volt Pál apostolnak. A Szentírásban számos helyen említik a nevét.
Fontolóra véve a fentebb idézett igét és belemélyedve az értelmezésébe, kikristályozódott néhány gondolat. Tudni lehet, hogy Pál apostol e levél írásakor az életének végén állt, és visszatekintett arra az útra, amit az Isten szolgálatában megtett.
Pál Timóteussal megosztotta, hogy a hitben kitartott, a küzdelmes harcot megharcolta, és hű maradt az Istenhez. Pál ezen kijelentése elszántságot és elkötelezettséget tükröz, amit az apostol élete végén is megőrzött. Az őszinte, hittel teli élet jellemzi ezt az idézetet, és arra tanít, hogy az életünk során elszántsággal és kitartással kell követnünk az Istennel való kapcsolatot és az általa nekünk kijelölt utat.
Az üzenet arra emlékeztet minket, hogy az élet egy küzdelem, amelyet hittel és kitartással kell megvívni. Az élet különböző szakaszaiban számos nehézséggel, kihívással és próbatétellel szembesülünk, de fontos, hogy a hitet megtartsuk és elszántan járjuk az igazság útját.
A ma embere számára ez az idézet arra adhat ösztönzést, hogy életük során nézzenek szembe az előttük álló nehézségekkel, és ne veszítsék el a hitüket, elszántságukat az Isten által kijelölt úton való járás során. Arra tanít, hogy az elkötelezettség, a kitartás és a hit segíthet minket az életünk útján, és azoknak is ígéretet ad, akik hisznek az Isten jelenlétében és ígéreteiben. Az idézet mélyebb értelme az, hogy az elkötelezettség és az Istennel való kapcsolat fenntartása nemcsak az egyén számára fontos, hanem az összes hívő számára is, akik hittel várják az Úr megjelenését és az örök életet.
Az ige erőt ad, legyünk tehát bátrak, és a nemes harcot, a ránk rótt feladatokat végezzük el. Ha bizonytalanok vagyunk, nyissuk fel a szent könyvet, akár mindennap, mert hasznos útmutatásai nem fognak elmaradni. Kősziklák azok, amelyekre építhetünk.Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!